Home

Väestöllinen huoltosuhde

Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde Satakuntaliitt

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työssäkäyvien suhdetta muuhun väestöön (esim. työttömät, opiskelijat, eläkeläiset). Tarkasteluajanjaksolla 1990 - 2013. Väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 29. Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä-Savossa, matalin Uudellamaalla. Suomessa oli vuoden 2018 lopussa alle 15-vuotiaita 882 234 ja 15-64-vuotiaita 3 430 848. Huoltosuhde 13.4.2017. Työikäisten määrä vähenee voimakkaasti, jolloin työssäkäyvien huoltotaakka kasvaa entisestään. Yksi työssäkäyvä joutuu. Suomen väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten suhde työikäiseen väestöön nähden oli Tilastokeskuksen tilaston mukaan 60,1 prosenttia vuonna 2017

Huoltosuhde. Etelä-Pohjanmaan liitto on monialainen kuntayhtymä, jossa on 18 jäsenkuntaa Lapin aluehallintovirasto . Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaaon yhtä. Jo vuonna 2004 väestöllinen huoltosuhde koko maassa nousi yli 50 prosentin, eli silloin yli puolet kansasta oli lapsia tai vähintään 65-vuotiaita Väestöllinen huoltosuhde pohjautuu pelkästään väestön ikärakenteeseen eikä se ota huomioon työllisyyttä. Kansainvälisissä vertailuissa lapsiin luetaan. Väestön rakennetta kuvataan tilastotieteen kehittämällä väestö- eli ikäpyramidilla. Se kertoo yksittäisen maan väestön ikärakenteen ja sukupuolijakauman.

Tilastokeskus - Väestöennuste 2015-206

  1. Demografinen eli väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei‐työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden
  2. Väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden suhde sataa työikäistä kohti oli vuoden 2017.
  3. Väestöennuste 2015 Väestöllinen huoltosuhde muuttujina Alue, Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohti ja Vuos
  4. Suomen väestöllinen huoltosuhde heikkenee huimaa vauhtia. Turun Sanomien mukaan huoltosuhde on vuonna 2020 Euroopan unionin heikoin. Tilanne jatkuu samanlaisena.
  5. Väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta lasta ja eläkeikäistä on sataa työikäistä kohden. Esimerkiksi huoltosuhde 70 tarkoittaa,.
  6. /Jaana Halonen DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä.

Tilastokeskus - Väestörakenne 201

- http://www.stat.fi/tup/tietotrendit/tt_01_05_nieminen.html Kuntaremonttia koskevat päätökset on tehtävä tällä vaalikaudella. Jos kuntahallinn.. The Finnish subreddit for natives and proficient users Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään Itä-Suomen aluehallintovirasto. Väestöllinen huoltosuhde 63,1 on Itä-Suomessa heikoin kaikista aluehallintovirastojen alueista koko maassa, ja se heikkenee. 94,2 90,9 86,5 85,1 82 77,1 76,9 76,1 75,9 74,8 74,6 72,5 69 67,5 66,7 64,3 62,8 61,8 59,1 53,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vesanto Pielavesi Rautavaara Rautalamp

Huoltosuhde käännös sanakirjassa suomi - saksa Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä Satakunnan väestöllinen huoltosuhde on tasaisesti kasvanut koko ajanjakson 2000-2016 ollen 0,52 vuonna 2000 ja vuonna 2016 jo 0,68 Huoltosuhteen osalta synkkä kokonaiskuva säilyy, katsoipa kumpaa kriteerikarttaa tahansa. Väestöllinen huoltosuhde kertoo huollettavien määrän sataa. Väestöllinen huoltosuhde Lapin kunnissa v. 2015 Väestöllinen huoltosuhde Lapin maakunta 61,2..Enontekiö 58,4..Inari 56,6..Kemi 63..Kemijärvi 79, vÄestÖllinen huoltosuhde vuonna 2018 hyÖdyt etelÄ-karjalan ja etelÄ-savon aluetaloudelle uutta matkailutuloa • 57 m€vuonna 2022 • 80 m€vuonna 203

Huoltosuhde Kuntaliitto

Mitä tarkoitaa väestöllinen huoltosuhde? 2. Huoltosuhteen parantaminen a. Miten huoltosuhteen vinoumaa voidaan korjata? b Väestöllinen huoltosuhde kuvaa työikäisten (15-64-vuotiaat) määrän suhdetta muuhun väestöön; KUULUU RYHMÄÄN. 61 Väestötiede. Demografi

Uudenkaupungin väestörakenne on viimeisen kymmenen vuoden aikana kokenut rajun muutoksen, kun kaupungin väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65. Väestöllinen huoltosuhde pysytteli vuosina 1971-2005 hieman alle 50 prosentin, mutta sitä ennen on nähty selvästi suurempiakin lukuja

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäiseen, 15-64-vuotiaaseen väestöön Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lyhyellä aikavälillä aiempia ennusteita hitaammin. Tähän syynä on syntyvyyden lasku. väestöllinen huoltosuhde; ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET. ammatissa toimimaton väest. väestöennusteista laskettiin väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde. Taloudellisen huoltosuhteen laskuissa toisena muuttujana oli työllisyysaste,.

Väestöllinen huoltosuhde. Suomen väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta lasta tai eläkeikäistä on sataa työikäistä (15-64-vuotiaat) kohti Tilastokeskuksen mukaan Suomen työikäisen väestön osuus pienenee nykymenolla aina vuoteen 2030 asti Neo Industrial. +4.07%. Laskijat 18:2 Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee. Ennusteen mukaan 60 huollettavan raja ylittyisi vuonna 2017 ja. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden ja 64 vuotta täyttäneiden suhdetta työikäisiin eli 15-64-vuotiaisiin. Tilastokeskuksen väestöennusteen.

Tietoa yhteiskunnan ilmiöistä tilastokuvion, taulukon ja analyysitekstin muodossa Väestöllinen huoltosuhde tipahti tasan prosentilla 69,1:een. Kaupungin asukkaiden keski-ikä laski vuonna 2017 46,4:ään, kun se edellisenä vuonna oli 46,6 ja.

Huoltosuhde on nyt korkeimmillaan 60 vuoteen - suunta on yhä

Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden. Imatran ja lähikuntien väestöllinen huoltosuhde v. 2000 - 2015 ja ennuste v. 2020 - 204

Asiauutisointia aiheesta a´la YLE Suomen väestöllinen huoltosuhde heikkenee huimaa vauhtia. Turun Sanomien mukaan huoltosuhde on vuonna 2020 Euroopan unionin. väestöllinen huoltosuhde oli 60,1 vuonna 2017. Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä. Väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmi-en välisten suhteiden avulla, montako työelämän ulkopuolella olevaa. Elatussuhde kuvaa kansantalouden kantokykyä paremmin kuin väestöllinen huoltosuhde, sillä elatussuhteessa ovat mukana työssäkäynti ja työttömät • Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde kuvaa alle 15-vuotiaiden lasten ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhdetta 15-64-vuotiaiden työikäisten määrää

Väestöllinen huoltosuhde

Väestöllinen huoltosuhde heikkenee laskennallisesti lähitulevaisuudessa. Kaikista huolestuttavinta siinä on kuntienvälillä kokoajan vahvistuvat suuret erot Suomen taloudellinen huoltosuhde heikentyi vuonna 2014 edellisestä vuodesta, kertoo Tilastokeskus tuoreessa julkistuksessaan. Taloudellinen huoltosuhde vertaa. Sairastavuus / Huoltosuhde / Eläkkeensaajat. Sairastavuus / Huoltosuhde / Eläkkeensaajat. Kansantaudit v. 2018 Väestöllinen huoltosuhde v. 2018. Väestöllinen sekä taloudellinen huoltosuhde ovat väestörakenteen keskeisiä mittareita. Väestöllinen huoltosuhde kertoo kuinka monta ei -työikäistä kunnassa. v. 2014 Väestöllinen huoltosuhde Lapin maakunta 59,6 Enontekiö 56,1 Inari 54 Kemi 61,2 Kemijärvi 76,5 Keminmaa 62,9 Kittilä 53,8 Kolari 61,3 Muonio 62,

Huoltosuhde - Etusivu - Pati

Yksi kuva kertoo kaiken: Näin Suomen ikärakenne räjähtää - yli

Contextual translation of huoltosuhde into English. Human translations with examples: support ratio, dependency load, dependency ratio VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE VUONNA 1990, 2017 JA 2035 (e) 9 * Väestöllinen huoltosuhde kuvaa 15-64-vuotiaiden osuuden suhteessa alle 15-vuotiasiin ja yli 64-vuotiaisiin Väestöllinen huoltosuhde Vanhus-huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde Vanhus-huoltosuhde Väestöllinen huoltosuhde Imatra 0,32 0,54 0,46 0,68 0,58 0,8 Huoltosuhde tarkoittaa yleisesti tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa varsinaisen työvoiman määrään Vanhushuoltosuhde on kasvanut merkittävästi Helsingin seutukunnassa 2010-luvulla. Vuonna 2010 väestöllinen huoltosuhde seutukunnassa oli 19,6,.

Tilastokeskus - Väestö vanhenee - heikkeneekö huoltosuhde

9.12.2011 Kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä. Vielä vuonna 1995 Päijät-Hämeen väestöllinen huoltosuhde oli matala, toisiksi alin Uudenmaan jälkeen ja alle koko maan keskiarvon,. Suomessa väestöllinen huoltosuhde eli huoltajien ja huollettavien määräsuhde heikkenee EU-maista nopeimmin. Esimerkiksi vuonna 2020 ja 2030 Suomen huoltosuhde on.

Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli 60,8. Viimeksi väestöllinen huoltosuhde on.

suosittu: